شعبدلستان

کافی شاپ بلور

آدرس:
تبریز – فلکه دانشگاه – برج بلور – طبقه فوت کورت

تلفن:
۹۱ ۰۶ ۳۳۲۵ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

رستوران سنتی

آدرس:
تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – روبروی جام جم

تلفن:
۳۴ ۰۰ ۳۳۳۳ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

فست فوت مرکزی

آدرس:
تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – روبروی جام جم

تلفن:
۳۴ ۰۰ ۳۳۳۳ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

کافی شاپ لاله پارک

آدرس:
تبریز – میدان شهید فهمیده – مجتمع تجاری لاله پارک – طبقه فوت کورت

تلفن:
۴۰ ۰۲ ۳۶۶۰ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

آنالاحمعجون لاله پارک

آدرس:
تبریز – میدان شهید فهمیده – مجتمع تجاری لاله پارک – طبقه فوت کورت

تلفن:
۸۷ ۰۳ ۳۶۶۰ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

برگر لاله پارک

آدرس:
تبریز – میدان شهید فهمیده – مجتمع تجاری لاله پارک – طبقه فوت کورت

تلفن:
۳۸ ۰۲ ۳۶۶۰ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

کافی شاپ ستاره باران

آدرس:
تبریز – میدان جهاد(نصف‌راه) – مجتمع تجاری ستاره باران – طبقه فوت کورت

تلفن:
۱۷ ۳۴ ۳۴۳۹ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

آنادولاحمعجون ستاره باران

آدرس:
تبریز – میدان جهاد(نصف‌راه) – مجتمع تجاری ستاره باران – طبقه فوت کورت

تلفن:
۲۰ ۳۴ ۳۴۳۹ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

فست فوت ستاره باران

آدرس:
تبریز – میدان جهاد(نصف‌راه) – مجتمع تجاری ستاره باران – طبقه فوت کورت

تلفن:
۱۰ ۳۴ ۳۴۳۹ – ۰۴۱
مشاهده روی نقشه

رستورانسنتی دلستان

شعبهباکو

آذربایجان

آدرس:
آذربایجان – باکو – خیابان نوبل – مرکز خرید آزور (Azure)
تلفن:
(+۹۹۴ ۱۲) ۹۲۲